I Ur och Skur Väderlekens förskola

Om förskolan

I Ur och Skur Väderlekens förskola startade 1992. Förskolan har drivits som ett personalkooperativ och varit licenstagare till I Ur och Skur pedagogiken sedan dess. Från och med 1 juni 2021 är I Ur och Skur Utveckling ny huvudman för förskolan. I Ur och Skur Utveckling är ett bolag som ägs av Friluftsfrämjandet riksorganisation och I Ur och Skur har utvecklat pedagogik sedan 1985.
På förskolan arbetar fem pedagoger, varav två funnits med sedan starten, samt en kock.
På förskolan uppmuntrar vi barnen att ta eget ansvar och att uppträda trevligt och kamratligt gentemot varandra.
Som förälder lämnar man det värdefullaste man har, det man älskar mest i världen till oss på förskolan och vår uppgift är att med all vår förmåga och kunskap ta hand om barnet, så att föräldrarna kan vara på sitt jobb utan att känna oro eller skuld.
Det finns inga sanningar som helt fångar och beskriver hur vi ska bemöta ett barn eller en barngrupp. Det finns många olika personligheter och gruppkonstellationer som vi måste tillmötesgå. Det är vår uppgift som pedagoger att använda arbetssätt och metoder för att främja barnens utveckling samt att ge dem en kärleksfull och utvecklande tillvaro här hos oss.

Våra öppetider är: 7.00 - 17.30
Vi har sommarstängt v. 29, 30, 31 samt veckan mellan jul och nyår.