I Ur och Skur Väderlekens förskola

Månadsbrev

I förskolan observerar vi barnens lek och aktiviteter, lyssnar när de pratar och fångar upp deras frågor. Genom att ställa öppna frågor, kan vi hjälpa barnen att förtydliga och konkretisera vad det är de är intresserade av och vad det är de vill lära sig. När vi fått denna viktiga information kan vi använda detta i vår planering av tema och aktiviteter för barngruppen. En aktivitet utgår alltid från barnens behov, deras upptäckter, deras tidigare erfarenheter eller att ledaren upplever att barnen måste fördjupa sig i något särskilt.

Här kan ni läsa lite kort om vad vi gjort på förskolan under respektive månad.