I Ur och Skur Väderlekens förskola

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig och central del i vårt arbete. Föräldrasamverkan knyter ihop barnets två världar, hemmet och omsorgen. Ledarens bild av barnet i förskolans miljö tillsammans med föräldrarnas bild av sitt barn, ger ofta en bra helhetsbild av barnet. Detta leder till ökad förståelse och trygghet för barnet.
Föräldrasamverkan kan se ut på många olika sätt; föräldramöte, utvecklingssamtal, drop in, fester, fixardagar samt den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av barnet.
Eftersom vi är ett personalkooperativ så har föräldrarna ingen arbetsplikt men vi brukar kunna få hjälp av dem ändå när det behövs.
Föräldrasamverkan startar i och med inskolningen. Redan här är det viktigt med ett öppet positivt förhållningssätt mellan ledare och föräldrar. Detta skapar trygghet hos barnet. Vid inskolningen får föräldrar inblick i verksamheten. Vi tar tacksamt emot och svarar gärna på funderingar och frågor.
Hos oss ska alla känna sig välkomna.

Nedan ser ni en bild från vår härliga familjedag i Ystad Djurpark.

Fixardag våren 2012