I Ur och Skur Väderlekens förskola

Barngrupp och personal

Hos oss på Väderleken finns det för närvarande 27 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Vi strävar efter att ha ungefär samma antal i alla åldrar och en jämn fördelning mellan könen. Personalen består av tre förskollärare, två barnskötare och en kock.
Personalen har både högskolekompetens och specialutbildning i I Ur och Skur-pedagogiken, samt ett stort intresse för utomhuspedagogik.