I Ur och Skur Väderlekens förskola

I Ur och Skur Väderlekens förskola

BARNEN BERIKAS MED LEK, NATUR, MILJÖ, HÄLSA OCH KUNSKAP VARJE DAG!GE BARNEN EN BRA START I LIVET!
Friluftsfrämjandets unika pedagogik är utvecklad för att nå läroplanens mål, Lpfö18, genom utomhuspedagogik, friluftsliv, medvetet ledarskap och ett hållbart synsätt. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelse-baserat lärande och ett medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande förhållningssätt. Friluftsfrämjandets fyra M.
Naturen är bästa klassrummet för att ge barn möjlighet till rörelse, spänning, upplevelser och lärande. Här hittar barnen snabbt sin upptäckar- och skaparglädje, utvecklar kunskap att handla efter allemansrätten och att värna om miljön.
Forskning visar att leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använda sig av naturen i lärande väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna 3-6 år. Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och drabbas minde av infektioner.
Naturen är ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse.
Att praktiskt och lustfyllt få uppleva- stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger en djupare förståelse.

Minns du själv hur det var när du var världens bästa gräsgosare, maskmätare eller grengungare?
Varför inte låta ditt/dina barn få uppleva samma äventyr som Du?

I Ur och skur Väderlekens förskola ligger i Klågerup, i Svedala kommun. Vi är en enskild förskola för barn mellan 1-5 år, som drivs som ett personalkooperativ. I Ur och Skur är samlingsnamnet på förskolor som är anslutna till Friluftsfrämjandet. Vår personal får pedagogisk utbildning och fortbildning inom I Ur och Skur.

Vi hoppas att ni blivit lite nyfikna på vår pedagogik!
Kontakta oss gärna för ett besök på vår förskola eller för mer information.

IMG_0990.JPG

Aktuellt

Ny-logga-bla.png

Är du intresserad att jobba på vår förskola som timvikarie vid behov, så hör gärna av dig !

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in